zspostupimke.edu.skuvod - Základná ?kola Postupimská 37

zspostupimke.edu.sk Profile

zspostupimke.edu.sk

Title:uvod - Základná ?kola Postupimská 37

Description:Základná ?kola Postupimská 37, Ko?ice

Keywords:Základná ?kola Postupimská 37, Ko?ice

Discover zspostupimke.edu.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

zspostupimke.edu.sk Information

Website / Domain: zspostupimke.edu.sk
Website IP Address: 86.110.226.150
Domain DNS Server: ns2.iserver.sk,ns.iserver.sk

zspostupimke.edu.sk Rank

Alexa Rank: 105841
existsite Rank: 6
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zspostupimke.edu.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $397,738
Daily Revenue: $1,089
Monthly Revenue: $32,690
Yearly Revenue: $397,738
Daily Unique Visitors: 100,252
Monthly Unique Visitors: 3,007,560
Yearly Unique Visitors: 36,591,980

zspostupimke.edu.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Základná ?kola Postupimská 37 2 4.36%
Ko?ice 1 0.43%

zspostupimke.edu.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Tue, 20 Feb 2018 05:02:27 GMT

zspostupimke.edu.sk Traffic Sources Chart

zspostupimke.edu.sk Alexa Rank History Chart

zspostupimke.edu.sk aleax

zspostupimke.edu.sk Html To Plain Text

uvod - Základná ?kola Postupimská 37 Z? Postupimská 37 040 22 Ko?ice tel.: +421 55 7999 897-9 fax: +421 55 7999 897 zspostupimska@gmail.com úvod ?kola Kontakt Dokumenty ?koly Hlavné úlohy ?koly Testovanie 9 Projekty Prevencia ?ikanovania Oznamy Symboly ?koly Organizácia ?kolského roka Na?e úspechy Rozvrh Internetová ?iacka kni?ka Online slovník Testy Alf Podujatia 2016/2017 Podujatia 2015/2016 Podujatia 2014/2015 Podujatia 2013/2014 Podujatia 2011/2012; 2012/2013 Ná? adoptovany strom Pedagogickí zamestnanci Vo?né pracovné miesta PZ a OZ ?kolsky klub detí Mimo?kolská ?innos? ?kolsky ?asopis Slovenská izba Oznámenie zámeru prenajatia majetku ?ivy kútik Pre rodi?ov ZRP? ?kolská jedáleň Fotoalbum Fotoalbum od 20. 11. 2012 Fotoalbum 2013/2014 Fotoalbum 2014/2015 Fotoalbum 2015/2016 Fotoalbum 2016/2017 Zmluvy, objednávky, faktúry Zmluvy, faktúry, objednávky od 26. 10. 2012 Verejné obstarávanie 2013 - archív Verejné obstarávanie 2011, 2012 Verejné obstarávanie po 1. 7. 2013 Súhrnné správy o zákazkách U? 32 rokov robíme z chlapcov mu?ov a z diev?at ?eny. poh?adnica ?koly NovinkyRiadite?ské vo?no pre ?iakov 5. - 8. ro?níka streda 5. 4. 2017 Zápis detí do 1. ro?níka na ?kolsky rok 2017/2018 piatok 7. apríl 2017, sobota 8. apríl 2017 Deň otvorenych dverí utorok 21. marec 2017 Zobrazi? archív noviniek Partneri ?koly: Web stránky: RED FLOWER s.r.o. ? Základná ?kola Postupimská 37

zspostupimke.edu.sk Similar Website

Domain WebSite Title
ssoske.sk SSO? Postupimská 37, Ko?ice
primaskola.sk Súkromná základná ?kola
zszlateklasy.net .: Základná ?kola Zlaté Klasy :.
zsrozkn.edu.sk Základná ?kola Rozmarínová Komárno
zszbehy.eu Titulka: Základná ?kola Zbehy
bukovcana.sk Základná ?kola Ivana Bukov?ana
zusruppeldta.eu Základná umelecká ?kola Milo?a Ruppeldta
narnia.sk Cirkevná základná ?kola Narnia - Home
zslsliace.edu.sk Základná ?kola Liptovské Slia?e
zsjelsava.sk Základná ?kola s materskou ?kolou Jel?ava |
zsstaratura.sk úvodná stránka | Základná ?kola Stará Turá
zsjuhvv.sk Základná ?kola Juh Vranov nad Top?ou
zsmaticeslovenskej.sk Základná ?kola, Matice slovenskej 13 Pre?ov
zssastin.info Základná ?kola, ?túrova 1115 ?a?tín - Strá?e
zus-lipany.sk Základná umelecká ?kola Lipany - ZU? Lipany
zsradvan.info Základná ?kola, Radvanská 1, Banská Bystrica
zs1hnusta.edu.sk Základná ?kola Kloko?ova 742 Hnú??a - zs1hnusta.edupage.org
marianska.edu.sk Základná ?kola v Prievidzi, Mariánska ul.